Vereniging​​​​​​​​​​​​​​

Scouting Heesch is een vereniging en alle kaderleden, waaronder alle jeugdbegeleiders, nemen deel aan de algemene ledenvergadering. Daarnaast kent elke leeftijdsgroep een oudercontactpersoon die ook deelneemt aan deze vergadering. Deze zogenaamde groepsraad komt tweemaal per jaar bijeen om het te hebben over de vereniging. Iedere vrijwilliger uit het kader, maar ook de oudercontactpersonen hebben een stem en samen met elkaar geven we de vereniging vorm.

Bestuur

Het bestuur van de vereniging houdt zich op een meer dagelijks ritme o.a. bezig met het gebouw, materialen, financiën, veiligheid, trainingen, externe communicatie. Feitelijk alle zaken die nodig zijn om de vereniging door het jaar heen goed te laten draaien. Dit doen zij zodat de jeugdbegeleiders zich zoveel mogelijk kunnen richten op datgene wat zij het beste kunnen, namelijk een leuke vrijetijdsbeleving voor kinderen organiseren. Het Bestuur vergadert maandelijks, maar uiteraard kan tussentijds ook contact opgenomen worden.


Bestuursleden

Speltakken en TLV​​​​​​​

Elke leeftijdsgroep (speltak) kent een groep getrainde jeugdbegeleiders (stafteam). Zij vormen het hart van de vereniging en draaien wekelijks de bijeenkomsten met onze jeugdleden. Binnen de stafteams hebben de jeugdbegeleiders verschillende rollen. Daarmee zorgen we ervoor dat de organisatie van activiteiten en het contact met ouders goed geregeld is.


Binnen elk stafteam wordt er een teamleider aangewezen die tevens een afgevaardigde is voor de TLV (teamleidersvergadering). De TLV komt net als het Bestuur maandelijks bijeen, maar richt zich in hun overleg vooral op het aanbod van activiteiten en een goede afstemming tussen de Speltakken.


Kijk bij de speltakken