06 jun
Klusdag (Snoeien)
de Boomstam & 't Oude Bos
Start 09:00
Einde 17:00
12 jun 14 jun
Explorer
Gidsen, Scouts, Rowans & Sherpa's, de Boomstam & 't Oude Bos
Start 19:00
Einde 17:00
27 jun 28 jun
Stamraad + festival
't Oude Bos
Start 20:00
Einde 17:00
03 jul 05 jul
Zomerkamp Bevers
Bevers
Start 00:00
Einde 00:00
03 jul
Groepsraad
de Boomstam & 't Oude Bos
Start 20:00
Einde 23:00
11 jul 18 jul
Zomerkamp Gidsen en Scouts
Gidsen & Scouts
Start 00:00
Einde 00:00
12 jul 17 jul
Zomerkamp Welpen
Welpen Bamviertjes, Welpen Giuseppe, Welpen Shanti & Welpen Beppino
Start 00:00
Einde 00:00
18 jul 28 jul
Zomerkamp Rowans & Sherpa's
Rowans & Sherpa's
Start 08:00
Einde 17:00
29 aug
Afsluiting Scoutingjaar
Bevers, Welpen Bamviertjes, Welpen Giuseppe, Welpen Shanti, Welpen Beppino, Gidsen, Scouts, Rowans & Sherpa's, de Boomstam & 't Oude Bos
Start 12:00
Einde 23:00
30 aug
Opening Scoutingjaar
Bevers, Welpen Bamviertjes, Welpen Giuseppe, Welpen Shanti, Welpen Beppino, Gidsen, Scouts, Rowans & Sherpa's, de Boomstam & 't Oude Bos
Start 13:00
Einde 17:00
11 sep 13 sep
Kaderweekend
de Boomstam & 't Oude Bos
Start 19:00
Einde 17:00
02 okt 04 okt
Kamelentrofee
't Oude Bos
Start 20:00
Einde 17:00
28 mei 30 mei
Ardennenweekend
't Oude Bos
Start 20:00
Einde 17:00

Bekijk het archief